Gwarancja

Gwarancja

1. Jak ubiegać się o gwarancję

Roszczenia gwarancyjne firmy LANKELEISI można realizować, przesyłając pocztą (prosimy podać numer zamówienia), która jest wymagana do wymiany części objętych gwarancją. Odbywa się to za pośrednictwem strony kontaktowej na naszej stronie internetowej i wymaga podania numeru zamówienia. Bilety pomocy technicznej umożliwiają bezpośredni kontakt z naszymi certyfikowanymi mechanikami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz odpowiedź w ciągu 48 godzin. W ramach procesu gwarancyjnego możesz zostać poproszony o wykonanie testów i przesłanie materiału filmowego do mechanika, aby mógł on zdiagnozować problem i zaproponować najlepsze rozwiązanie. Przykładem może być testowanie akumulatora za pomocą woltomierza i przesyłanie zdjęcia wyniku pocztą elektroniczną. LANKELEISI oceni Twoją sprawę i przeprowadzi Cię przez wszelkie wymagane przez nas badania.

A) Co zrobimy?

Jeśli komponent zostanie uznany za wadliwy lub uszkodzony bez winy użytkownika, wydamy część zamienną. Wymienimy wszelkie części uznane za uszkodzone podczas transportu. Możemy również zezwolić na zwrot kosztów napraw w lokalnych sklepach rowerowych do kwoty 200 USD, jeśli zostanie to ustalone przez mechanika LANKELEISI. Wszelkie nieautoryzowane naprawy lub zmiany nie są objęte gwarancją. Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje roweru również powodują utratę gwarancji.

B) Czego nie zrobimy?

LANKELEISI nie wymieni żadnej części bez uprzedniego obejrzenia zdjęcia lub filmu uszkodzonej części. Nie świadczymy usług gwarancyjnych dla drugich właścicieli pojazdów. Nie wymienimy żadnych części uszkodzonych przez użytkownika. Nie zapłacimy za żadne usługi stron trzecich ani za wymianę części, chyba że uzgodniono to przed naprawą. Jeśli właściciel korzysta z własnej usługi wysyłkowej, LANKELEISI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić podczas transportu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów. Właścicielom, którzy nie dokonali zakupu na stronie LANKELEISI.EU lub u autoryzowanego sprzedawcy, nie zapewniamy żadnych usług gwarancyjnych.

2. Warunki gwarancji

Nasi mechanicy są bezpośrednio odpowiedzialni za informacje gwarancyjne. Chętnie z Tobą współpracują na warunkach przedstawionych poniżej.
Niniejsza gwarancja dotyczy tylko pierwotnego właściciela LANKELEISI. Niniejsza gwarancja jest ograniczona do jednorazowej wymiany wadliwych części według wyłącznego uznania LANKELEISI. Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, siłami natury, wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, nadużyciem, użytkowaniem komercyjnym, przeróbkami, modyfikacjami, niewłaściwym montażem, zużyciem, instalacją części lub akcesoriów nie oryginalnie zaprojektowanych lub niezgodnych z sprzedawanymi rowerami, błędem operatora, uszkodzeniem przez wodę, ekstremalną jazdą, jazdą kaskaderską lub niewłaściwą późniejszą konserwacją. Cały rower zastępczy zostanie wydany tylko w skrajnych przypadkach. W takim przypadku oryginalny rower musi zostać wysłany do fabryki LANKELEISI w celu sprawdzenia/naprawy przed wysłaniem nowego roweru. Jeśli można to naprawić, wysłanie nowego roweru może nie zawsze być możliwe.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych ani części podlegających normalnemu zużyciu. FIRMA LANKELEISI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA, USTERKI LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z NIEAUTORYZOWANEGO SERWISOWANIA LUB UŻYWANIA NIEAUTORYZOWANYCH KOMPONENTÓW. Uszkodzenia transportowe należy zgłosić firmie LANKELEISI za pośrednictwem zgłoszenia do pomocy technicznej. Można je wypełnić na naszych stronach wsparcia. the FIRMA LANKELEISI W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT W ZWIĄZKU Z JEGO PRODUKTAMI, W TYM MIĘDZY INNYMI: OBRAŻENIA CIAŁA, USZKODZENIA MAJĄTKU LUB STRATY EKONOMICZNE.
W sytuacjach, w których polityka gwarancyjna może nie mieć zastosowania, LANKELEISI może naliczyć minimalną opłatę serwisową i opłatę za części zamienne. Wszystkie wymiany są ograniczone do jednej na przedmiot. Wszystkie oddzielne opłaty za wysyłkę w celach gwarancyjnych muszą być opłacone z góry i ubezpieczone przez klienta. LANKELEISI nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przesyłki przychodzące. LANKELEISI może unieważnić gwarancję w stosownych przypadkach. LANKELEISI zastrzega sobie prawo do aktualizacji i modyfikacji swojej gwarancji w dowolnym momencie. Powiadomienie o tych zmianach może zostać dostarczone lub nie.
Każdy rower elektryczny zakupiony na stronie LANKELEISI.EU i autoryzowanych punktach sprzedaży jest objęty ograniczoną gwarancją naszego producenta obejmującą wady materiałowe lub wykonawcze dla pierwotnego właściciela, obejmującą następujące elementy:

A) 1-letnia ograniczona gwarancja

1.Roczny okres gwarancji: Niniejsza polityka gwarancyjna obowiązuje od daty zakupu i obowiązuje przez okres jednego roku (np. sterowniki, widelce, mostki, sztyce, mechanizmy korbowe, tylne bagażniki, systemy przerzutek itp.). W tym okresie firma zapewni gwarancję na komponenty rowerów elektrycznych.
2. Wyłączenia: Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów wynikających z wypadków, niewłaściwego użycia, nieautoryzowanych napraw, modyfikacji lub samodzielnych instalacji.

B) 2 lata ograniczonej gwarancji

1. Dwuletni okres gwarancji: Niniejsza polityka gwarancyjna obowiązuje od daty zakupu i pozostaje ważna przez okres dwóch lat. W tym okresie firma zapewnia gwarancję na akumulatory i silniki do rowerów elektrycznych.
2. Wyłączenia: Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów wynikających z wypadków, niewłaściwego użycia, nieautoryzowanych napraw, modyfikacji lub samodzielnych instalacji.

C) 3-letnia ograniczona gwarancja

1.Trzyletni okres gwarancji: trzy lata od daty zakupu. W tym okresie firma udzieli gwarancji na część ramy roweru elektrycznego.
2. Zakres: Niniejsza polityka gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i problemy materiałowe ramy. Żadna część powstała w wyniku wypadku, nadużycia, nieprawidłowego użytkowania, nieautoryzowanej naprawy, modyfikacji lub samodzielnej instalacji nie jest objęta gwarancją.

D) Brak gwarancji

Należy pamiętać, że sprzęt i akcesoria nie są objęte niniejszą gwarancją, ale są uwzględnione w naszej polityce zwrotów.

E) Rzeczy do noszenia

Przedmioty noszone w wyniku normalnego użytkowania nie są objęte gwarancją. Elementy te obejmują między innymi: łańcuchy, felgi, szprychy, klocki hamulcowe, dętki, opony, tarcze, uchwyty i siedzenia. Konserwacja i wymiana tych części jest obowiązkiem właściciela roweru.

3. Roszczenia

Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji należy zgłaszać za pośrednictwem firmy LANKELEISI. Do wszelkich roszczeń gwarancyjnych wymagany jest dowód zakupu. Przed złożeniem roszczenia gwarancyjnego zalecamy skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta, ponieważ może istnieć łatwe rozwiązanie Twojego problemu. Ważne roszczenia gwarancyjne będą rozpatrywane przez LANKELEISI w ciągu jednego roku od pierwszego zakupu. Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać poprzez zgłoszenie do pomocy technicznej na naszej stronie pomocy. 

A) Roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki

Natychmiast sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń. Roszczenia dotyczące uszkodzeń w transporcie są niezwykle wrażliwe na czas. W terminie 14 dni od otrzymania produktu nie uwzględniamy roszczeń związanych z uszkodzeniem przesyłki. Zanim Ty i kierowca podpiszecie przesyłkę, prosimy o odnotowanie na liście przewozowym wszelkich uszkodzeń produktu. Zrób zdjęcia wszelkich znalezionych uszkodzeń i o ile to możliwe opatrz je datą. Zachowaj całe opakowanie i dokumenty do czasu zakończenia procesu kontroli. Zgłoś roszczenia z tytułu uszkodzeń za pośrednictwem zgłoszenia do pomocy technicznej na naszej stronie wsparcia w ciągu 14 dni od dostawy do LANKELEISI. 

B) Zwrot obciążenia karty kredytowej

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zostanie wystawione obciążenie zwrotne karty kredytowej na jakąkolwiek kwotę, a klient nadal jest właścicielem produktu objętego tym zamówieniem, gwarancja zostanie zawieszona do czasu rozwiązania problemu obciążenia zwrotnego.

4. Wymiana części

W przypadku konieczności wysłania części zamiennej w okresie gwarancyjnym LANKELEISI może zażądać odesłania wadliwej części do naszej fabryki, według uznania LANKELEISI. Uszkodzona część musi dotrzeć do fabryki LANKELEISI przed wysłaniem części zamiennej. Zgodnie z upoważnieniem LANKELEISI, LANKELEISI dostarczy przedpłaconą etykietę zwrotną w celu zwrotu i wymiany wadliwej części. Jeśli klientowi została wydana przedpłacona etykieta zwrotna, wymagany jest szybki (w ciągu 10 dni) zwrot wadliwej części, o ile wcześniej nie uzgodniono tego z firmą LANKELEISI.
Po otrzymaniu wadliwych/zwróconych części zostaną one sprawdzone pod kątem uszkodzeń transportowych. LANKELEISI zastrzega sobie prawo do zażądania zapłaty, jeśli części są uszkodzone poza limitami testów części. Nieprzestrzeganie warunków wymienionych w tym punkcie może skutkować odmową świadczenia usługi, utratą gwarancji i/lub trwałym anulowaniem zamówienia.

5. Zrzeczenie się

Jazda na jakimkolwiek typie roweru niesie ze sobą nieodłączne ryzyko, którego nie można przewidzieć ani uniknąć. Zagrożenia te mogą prowadzić do poważnych wypadków, obrażeń, a nawet śmierci. Obowiązkiem jeźdźca jest wiedza, wykształcenie i przygotowanie do bezpiecznej jazdy.
Firma LANKELEISI zdecydowanie zaleca, aby wszyscy klienci przed pierwszą jazdą zlecili sprawdzenie i przetestowanie swoich rowerów przez certyfikowanego mechanika rowerowego. Dokładna kontrola każdego elementu roweru pomoże upewnić się, że rower jest bezpieczny do jazdy. LANKELEISI NIE GWARANTUJE, że hamulce, manetki, silnik, mostek, obręcze, szprychy, przerzutki, widelce lub jakiekolwiek inne elementy roweru zostaną dostarczone odpowiednio zabezpieczone i wyregulowane.
Przed każdą jazdą dokładnie sprawdź rower, aby upewnić się, że wszystkie elementy są odpowiednio wyregulowane i zabezpieczone. the
FIRMA LANKELEISI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA, ZANIEDBANIA LUB MONTAŻU SWOICH ROWERÓW. Obejmuje to między innymi obrażenia ciała, uszkodzenie mienia, straty ekonomiczne, poważny wypadek lub śmierć.

6. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczącej wydajności roweru

Maksymalna prędkość i zasięg podane dla każdego roweru są wartościami szacunkowymi i nie stanowią gwarancji oczekiwanych osiągów. Na osiągi roweru może wpływać wiele czynników, w tym między innymi: ocena PAS, waga rowerzysty, masa ładunku, typ terenu, nachylenie, użycie pedałów, warunki wietrzne, temperatura i ciśnienie w oponach. W różnych warunkach, z podanych przez nas szacunków, można uzyskać inny zasięg i prędkość maksymalną.

7. Relacje z klientami

Zadowolenie klienta jest jednym z głównych priorytetów LANKELEISI. Bardzo ciężko pracujemy, aby wszyscy nasi klienci byli zadowoleni z zakupów. Mogą zaistnieć okoliczności, w których osiągnięcie obopólnie akceptowalnego rozwiązania nie będzie możliwe.
Rozumiemy, że podczas kontaktowania się z jednym z naszych przedstawicieli obsługi klienta lub mechaników (poprzez zgłoszenie do pomocy technicznej) coś poszło nie tak i potrzebne było rozwiązanie. Będziemy współpracować z Tobą, aby upewnić się, że problem zostanie rozwiązany w jak najkrótszym czasie. Biorąc pod uwagę naszą gotowość do pomocy, potrzebujemy Twojej pomocy, współpracy i cierpliwości, aby rozwiązać ten problem. Staramy się zapewnić pełną szacunku i przyjazną obsługę klienta i oczekujemy w zamian takiej samej życzliwości i szacunku.
Niegrzeczny, wulgarny lub groźny język skierowany do naszych pracowników lub przedstawicieli obsługi klienta nie będzie tolerowany. W przypadku wystąpienia tej niefortunnej sytuacji zostanie wydane ostrzeżenie. Jeśli zachowanie niegrzeczne, wulgarne lub groźby nie ustąpi, LANKELEISI zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, unieważnienia gwarancji, zwrotu kosztów i/lub trwałego anulowania zamówienia. Szczerze pragniemy, jeśli to możliwe, unikać takich relacji.
Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2023 r